Innekatt eller utekatt?

Det finns många som undrar hur det fungerar med innekatter just eftersom utekatter är så mycket vanligare. Här tar vi upp lite för- och nackdelar med båda typerna så man kan göra ett informerat val.

Cat

Till att börja med ska man se till vilka krav som ställs på en själv som kattägare. Lagen om tillsyn av både katter och hundar säger:

”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador avsevärda olägenheter.”

Den här lagen förbjuder inte katter att springa lösa utomhus, men det betyder inte att man ska släppa ut katten utan att tänka efter, speciellt om man bor i tättbebyggt område. Man kan inte konstant hålla uppsikt över katten och det finns inget som direkt hindrar den från att använda grannbarnens sandlåda som en stor kattlåda till exempel.

Ibland hör man folk debattera om det finns någon speciell ras som fungerar bättre som innekatt, men det gör det egentligen inte. Alla katter kan vara innekatter så länge de har rätt omvårdnad. Men vissa raskatter passar inte att ha som utekatt i vårt nordliga klimat.

En innekatt ställer högre krav på sin omgivning, den måste ha tillräckligt med utrymme att kunna gå runt i och får den inte tillräckligt med stimulans kan den få beteendestörningar. Det finns som tur är många butiker som säljer saker som kan hjälpa med att hålla katten stimulerad. En innekatt har dock ofta en längre livslängd eftersom den inte utsätts för lika många risker, men de löper oftast större risk att bli överviktiga.

En utekatt får bättre motion än en innekatt och blir inte lika lätt uttråkad eftersom de kan utforska ett stort område utomhus. De riskerar dock faror som bilar, andra djur och sjukdomar. Har man ett kattunge som man tänk ska vara en utekatt är det bäst att inte släppa ut den för tidigt, den måste få tid på sig att lära känna närområdet och till en börjar ska man alltid vara i närheten när den är ute. Mer om skötsel och uppfostran av kattungar kan man läsa på katterian.